balustrady śląsk
(34) 313 74 90

P.P.H. ROTEX-DG s.c.
ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków
rotex@rotexdg.com.pl

P.P.H. ROTEX-DG s.c., ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROTEX-DG" S.C. GRAŻYNA KRAWCZYK, DARIUSZ KRAWCZYK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Usprawnienie zasadniczych procesów biznesowych poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno - komunikacyjnych

CELE PROJEKTU:

Projekt polega na wdrożeniu nowatorskiego, zintegrowanego systemu typu ERP, który umożliwi udoskonalenie wewnętrznych procesów w firmie, pozwoli na lepszą jakość obsługi, szybszą i bardziej rzetelną wycenę, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz kontrolę nad stanem magazynów. Wszystkie te czynniki wpłyną pozytywnie na rozwój dotychczasowej działalności oraz  pozyskanie nowych odbiorców. Wdrożenie nowoczesnego rozwiązania informacyjno – komunikacyjnego spowoduje również inne wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa m.in. automatyzację oraz optymalizację procesów takich jak: przesyłanie dokumentów, planowanie, zarządzanie informacją, zasobami, finansami oraz sprzedażą. Z racji prowadzenia rozległych działań w różnych dziedzinach najważniejszym celem jest dla nas, przede wszystkim, możliwość odpowiedniego zarządzania całym przedsiębiorstwem, jak i poszczególnymi działami. Implementacja projektu bezpośrednio wpłynie na usprawnienie kontroli nad poszczególnymi etapami wykonywania usług i podniesienie ich jakość, a co za tym idzie oddziaływać będzie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym. Wdrożenie rozwiązań TIK będzie również miało swoje odzwierciedlenie we wzroście profesjonalizacji naszych usług, a w dalszej perspektywie we wzroście rozwoju przedsiębiorczości poprzez spotęgowanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

PLANOWANE EFEKTY:

W efekcie wdrożenia projektu wprowadzona zostanie innowacja procesowa usprawniająca procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie, innowacja organizacyjna polegająca na zmianie organizacji pracy pracowników oraz innowacja marketingowa. Inwestycja w pozytywny sposób wpłynie na polityki horyzontalne, pozyskanie nowych rynków zbytu, pozwoli na digitalizację treści oraz spowoduje zwiększenie zatrudnienia. Wprowadzenie wyżej wymienionych innowacji zapewni zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

494 399,80

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

181 046,50

kontakt z nami

P.P.H. ROTEX-DG s.c.
ul. Partyzantów 21
42-300 Myszków

tel. (34) 313 74 90
email: rotex@rotexdg.com.pl
Top